За нас    Контакт    |     тел.: 02 246 41 41

Услови и правила за користење

ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ Скопје обезбедува интернет услуги преку својата интернет страница dekorativaklasik.mk. Услугата се состои од обезбедување на информации, управување со содржини и вршење на финансиски трансакции. Условите за користење пропишуваат услови и правила за крајните корисници и се поврзани со користење на интернет страната dekorativaklasik.mk.

  1. Крајните корисници изјавуваат дека се согласуваат со сите Услови за користење и се согласуваат да ја користат интернет страната dekorativaklasik.mk во согласност со нив.
  2. Правото на користење на интернет страната е лично право на корисникот, и не може во никој случај да се пренесе на други физички или правни лица или било кој корисник овластен да потпишува во име на други поединци или правни лица.
  3. Крајниот корисник е лично одговорен за чувањето на доверливоста на лозинките, каде што тие постојат како такви.
  4. Крајниот корисник е запознаен со фактот дека понекогаш се доведува до прекин на услугите, или за настани кои се надвор од контролата на ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ Скопје и се согласува дека ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ Скопје не одговара за било каква загуба на податоци што може да се случи за време на преносот на информациите на интернет.
  5. Крајниот корисник се согласува и прифаќа дека пристапот до Интернет понекогаш може да биде прекинат, привремено недостапен или исклучен.

ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ Скопје го задржува правото во секое време да ги менува или прекине податоците во било кој сегмент на бизнисот, без ограничување вклучувајќи ја и содржината на неколку часа и опремата потребна за пристап или употреба на овој сајт.

Со користење на интернет страницата крајниот корисник се согласува дека е запознаен и се согласува со условите за користење.

ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ Скопје на крајните корисници им препорачува: Ако со условите за користење не се согласува, или ако е помлад од 18 години, да се воздржат од употреба на оваа интернет страница.

ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ Скопје не е одговорен за било каква штета на опремата на крајниот корисник кои можат да произлезат со користењето на интернет.

Оваа интернет страна е во приватна сопственост. Сета меѓусебна комуникација и интеракција која се одвива преку интернет страната треба да биде во согласност со Услови за користење.

Сите материјали содржани на интернет страната dekorativaklasik.mk се ексклузивно право на ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ Скопје, или се користат со писмена дозвола од носителот на авторските права и на носителот на правата за трговски марки и / или дизајн. Секое копирање, дистрибуција, пренос, објавување, поврзување или на било кој друг начин модифицирање на оваа интернет страна без изречна писмена согласност на ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ Скопје е СТРОГО ЗАБРАНЕТО! ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ Скопје не е обврзан да го извести крајниот корисник, или да му помогне да се утврди дали материјалот е предмет на авторски права.

Прекршување на условите за користење можат да доведат до покренување на граѓанска постапка и / или на гонење против сторителите за прекршување на авторските права, заштитниот знак и права или правата на која било друга форма на интелектуална сопственост.

Одговорност на крајниот корисник се однесува на сите штети или можни повреди предизвикани од било каква грешка, исклучок, прекин, бришење, дефект, доцнење во операција или пренос, компјутерски вирус, комуникациска пауза, кражба или уништување или неовластен пристап, измена или злоупотреба, раскинување на договорот, несоодветно однесување, небрежност или било која друга акција.

Во никој случај ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ СКОПЈЕ нема да биде одговорна за било каква штета што може да резултира од употреба, или за неможноста да ја користите оваа интернет страница. Крајниот корисник експлицитно потврдува дека условите на ова поглавје се применуваат на целата содржина на интернет страницата. Во прилог на горенаведените барања, ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ СКОПЈЕ нема да биде одговорна, без оглед на причината или време траењето, за грешки, неточности, или други дефекти, несоодветност или неизвесност, на информациите содржани на оваа интернет страна, како и за било какво одложување или прекин во преносот на информации до крајниот корисник за било каква штета или загуба која произлегува од тоа.

  • ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ СКОПЈЕ го задржува правото да модифицира, адаптира, промени, врши бришење или отстранување на било која содржина што се смета дека е несоодветна.
  • Крајниот корисник прифаќа дека сите дискусии, коментари, приватни и јавни пораки, можат да бидат следени од вработените во ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ СКОПЈЕ без нивно знаење или експлицитна дозвола.
  • Крајниот корисник се согласува да ја обештети и да не ја смета за одговорна интернет страната сопственост на ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ Скопје, да надомести за целосната штета и трошоците, вклучувајќи ги и правните трошоци, кои можат да произлезат од користењето на интернет страната од крајниот корисник.
  • ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ СКОПЈЕ може да го прекине односот со било кој од крајните корисници во секое време.
  • ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ СКОПЈЕ го задржува правото да ги прекине веднаш било кои лозинки или сметки на корисникот во случај на несовесно однесување од страна на крајниот корисник.

dekorativaklasik.mk е со регистриран заштитен знак на ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ СКОПЈЕ и затоа сите права во однос на оваа тема се експлицитно задржани. dekorativaklasik.mk е регистриран домен на ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ Скопје.

ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ СКОПЈЕ не е одговорна за точноста или веродостојноста на мислење, совет или изјава која е објавена на интернет страната dekorativaklasik.mk,а не е овластено лице на ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ СКОПЈЕ.

Под никакви околности ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ СКОПЈЕ нема да биде одговорна за било каква загуба или штета која може да произлезе од она што крајниот корисник се потпира на информациите добиени преку интернет страната dekorativaklasik.mk. На крајниот корисник лежи одговорноста да се оцени точноста, комплетноста или корисноста на било која информација, мислење, став, совет или други содржини интернет страната dekorativaklasik.mk.

Седиштето на ДТУ ДЕКОРАТИВА КЛАСИК ДООЕЛ СКОПЈЕ е во Скопје, Република Северна Македонија. Правни спорови кои можат да произлезат како резултат на користење на интернет страната (освен ако со посебен договор не е поинаку наведено) се под надлежност на Основен Суд Скопје 2 во Скопје.